Om HDIT AB

1 december 2009 öppnade HDIT AB sin första publika lokal på Nygatan 8 i Rättvik efter ett tips från Rättviks tryckeri. November 2010 öppnade vi HDIT shoppen som är belägen på Storgatan 1(mitt emot kulturhuset) och strax därefter stängde vi på Nygatan och flyttade allt till Storgatan.

Mattias har ansvaret för butiken och verkstaden. Han har stor erfarenhet i mötet med olika människor samt gått data utbildningen på vårt lokala gymnasium. Han är öppen och lyhörd vilket kommer märkas i butiken. Under hans ledning har butiken förändrats till det bättre och börjar nu bli den naturliga mötesplatsen för data intresserade.

Vi har lyckats få till olika avtal som exempelvis har vi försäljningsrätten på Trådlöst Internet i Rättvik med omnejd. Högskolan i Falun´s elever får information att det är vi som har supporten gällande elevdatorer för att nämna något ytterligare.

Våren 2012 anställdes en tekniker ”Daniel” som skall i första hand bemöta den ökande efterfrågan på hembesök gällande privatmarknaden, samt specialisera sig på uppsättning och test körning utav det trådlösa internet lösningen som HDIT erbjuder.

Hösten 2012 togs företaget över helt av Mattias och Daniel. Mattias fortsätter att vara ansvarig över butik och verkstaden och Daniel har ansvaret över jobben ute hos företag och privatpersoner.

För att möta efterfrågan på tillverkning av hemsidor har vi även knutit en grafiker/designer för ett professionellt hanterande. HDIT levererar kompletta webbplatser från idé till publicerat.


Visioner och mål
HDIT AB skall leverera vid utsatt tid, leverera kompetens utöver förväntan och vara en samarbetspartner utöver det vanliga. HDIT AB skall växa och expandera med egna medel detta är en policy som vi på HDIT AB starkt kommer arbeta efter. Målet att kunna bilda aktiebolag innan 2009 års utgång uppnådes. HDIT AB kommer arbeta hårt för att kunna starta en fullvärdig butik i Rättvik under 2010, och november slog vi upp portarna till butiken. Detta hoppas vi skall kunna leda till att vi kan expandera som arbetsgivare och en partner till samhället i stort.


HDIT AB erbjuder idag:
HDIT är inte bundet till något märke så HDIT kan leverera den hårdvara Ni behöver! Detta till en hög kompetens med fullt förtroende.

Förutom hårdvara kommer HDIT leverera en snabb verkstad, och den mjukvara Ni kan tänkas behöva. HDIT kommer försöka erbjuda månadens produkt till verkligen förmånligt pris, utan avkall på kvalité. HDIT är och kommer vara ett företag Ni kan känna fullt förtroende för.

HDIT AB har fått förtroendet att vara en lokal leverantör till Rättvik stadsnät på hårdvara/mjukvara till slutanvändarna, ett förtroende som vi kommer förädla och förvalta med ödmjukhet och hög kompetens.


Personal

Daniel Molander - Butik & Verkstadsansvarig


Samt lite praktikanter, APU mm, vi är ett företag där vi låter ungdomar se och lära sig men framför allt förstå hur arbetsmarknaden fungerar. Hur det fungerar inom ett IT företag och dess olika delar. Vi samarbetar nära med vårt lokala gymnasium och grundskola.